កម្មវិធីបញ្ចាំងមហោស្រពជាតិភាពយន្តខ្នាតខ្លីលើកទី៣ !

ចូលរួមទស្សនាដោយសេរី និងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើរើសភាពយន្តដែលខ្លួនពេញចិត្ត ១៦ ដល់ ១៩ ធ្នូ ២០២២

Major Cineplex Cambodia
Legend Cinemas
Prime Cineplex Cambodia
Bophana Center
FIAF / French Institute Alliance Française

ទាញយកកម្មវិធី (Download Full Program)