នារីក្នុងក្តីស្រមៃ (Dream Girl), អានដា (Anda), លះបង់ (Sacrifice)

Major Cineplex Aeon 1 December 19, 2022 5:30 pm
Major Cineplex Aeon 1 December 19, 2022 12:30 pm
French Institute December 19, 2022 10:00 am

នារីក្នុងក្តីស្រមៃ (Dream Girl)

ក្នុងជីវិតមនុស្សតែងមានការច្រណែននឹងអ្នកដទៃ ចុះបើមានមនុស្សដែលមិនមានការច្រណែន តែបែរជាភ័យខ្លាចនឹងការច្រណែនរបស់អ្នកដទៃវិញ? ស្នេហា និងការច្រណែនជាមធ្យោបាយរបស់មនុស្សដើម្បីគេចពីពិភពរបស់ ខ្លួន ប៉ុន្តែតើការស្អប់ក៏ជាផ្នែកមួយនៃការគេចចេញដែរឬទេ? យើងនឹងមិនដឹងថា មានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងអ្នកណា ម្នាក់ឡើយប្រសិនបគេមិនព្រមចែករំលែក ឬខ្លាចគេឃ្លាតចេញ។

Love and Jealousy are both way of people to escape their world but does hate is also part of escaping? we will never know what happen inside someone if they are not willing to share or if they are afraid of being outcast.


អានដា (Anda)

អានដាជាមនុស្សចម្លែកម្នាក់ខុសពីអ្នកដទៃ អ្វីដែររឹតតែប្លែកទៅទៀតនោះគឺក្តីស្រលាញ់របស់នាងមិនត្រូវការជីវិតឡើយ អ្វីដែរនាងចង់បានគ្មាននរណាអាចបានក្រៅពីគាត់ឡើយ ។

Anda is an erratic, unlike anyone else, what is even more strange is that her love doesn’t need alive.


លះបង់ (Sacrifice)

យុវជនសារិទ្ធ ជាមិត្តល្អនឹង រិទ្ធីចា ជាអ្នកបើកឱ្យបុរសអ្នកមានម្នាក់។ រិទ្ធីចា ស្រលាញ់ សារិទ្ធ រហូតដល់លះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីបំពេញបំណងប្រាថ្នារបស់ សារិទ្ធ។