សុបិនកាលីហ័រញ៉ា (California Dreaming), ដីថ្មី ផ្លូវខូច (New Land Broken Road)

Legend Cinema Olympia December 8, 2022 12:30 pm

សុបិនកាលីហ័រញ៉ា (California Dreaming)

Two women from different backgrounds encounter one another at an oceanfront resort and discover a hidden bond that ties them together, allowing them to escape from their realities.

ស្រ្តីពីរនាក់មានជីវប្រវត្តិខុសគ្នា បានមកជួបនៅរមណីយដ្ឋានមួយក្បែរឧទ្យានសមុទ្រ ហើយក៍ប្រទះដោយមិនដឹងខ្លួនអំពីចំណងជាប់គ្នារបស់អ្នកទាំងពីនោះ។​ ដែលចំណងនេះធ្វើឲ្យពួកគេគេចផុតនៅភាពការពិតចំពោះមុខ។​


ដីថ្មី ផ្លូវខូច (New Land Broken Road)

យប់មួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ អ្នករាំចង្វាក់ហ៊ី​ប​ហប់ បីនាក់ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវហើយក៏ឈប់នៅលើផ្លូវស្ងាត់មួយកន្លែង។ នីក ដើរចេញមកម្នាក់អែង មករកទូរស័ព្ទ ដែលបានលឺគេថាត្រូវបានជ្រុះបាត់នៅម្តុំនោះ។​ ពិសិដ្ឋ និង ធី ពិភាក្សាគ្នាអំពីក្តីសង្ឃឹម និងមន្ទិលរបស់ពួកគេ។ ពិសិដ្ឋ ក៏បង្ហាញក្បាច់រាំ Michael Jackson ដែលខ្លួនបានរៀន។ បន្ទាប់មក ពួកគេក៏បានជួប លក្ខិណា ដែលជានារីវ័យក្មេងម្នាក់លក់ម្ហូបតាមផ្លូវ។​ រទេះម្ហូបរបស់នាង ពោរពេញទៅដោយពន្លឺភ្លើងពណ៍។

Phnom Penh at night. Three young hip-hop dancers drive a single motorbike and stop on a muddy deserted road. Nick leaves the others to look for an iPhone he heard was lost in the area. Piseth and Thy discuss their hopes and doubts, and Piseth shows his best Michael Jackson moves. They meet Leakhena, a young female street vendor whose cart is full of colors