ស្មានខុស, អ្នកក្រ (Real Poor)

Major Cineplex Aeon 1 December 16, 2022 12:30 pm
Bophana Center December 16, 2022 2:30 pm
French Institute December 16, 2022 10:00 am

ស្មានខុស

សាណា ណាត់ជួបសង្សារចាស់នៅហាងអាហារ ចៃដន្យគឹមសួ ដែលជាស្វាមីឃើញ ក៏យល់ច្រលំ គិតថានាងក្បត់ចិត្តគេ តែតាមពិតសាណា ណាត់ជួបសង្សារចាស់គ្រាន់តែដើម្បីសុំខ្ចីលុយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះ។

Sana meet her ex in a food shop, kimsur see like this he thinks that Sana return love with her ex-boyfriend, but infect she just meet for borrow some money.


អ្នកក្រ (Real Poor)

ប្ដីប្រពន្ធពីរនាក់ហូបអាហារនៅរមណីយដ្ឋានមួយ ហើយស្ត្រីជាប្រពន្ធកាចឆ្នាស់បានតថ្លៃទំនិញលោកយាយចាស់ម្នាក់ជាមួយសម្ដីមើលងាយ។ លោកយាយខ្វះលុយអាប់ ២០០រៀលឱ្យស្ត្រីនោះ ហើយស្ត្រីចិត្តអាក្រក់ដេញឱ្យលោកយាយដើរដូរគេយកមកឱ្យខ្លួន។ លោកយាយរត់ទៅដូរលុយរាយពីរក្មេងរើសសំរាមពីរនាក់បងប្អូន។