ដែកថែប (Iron), ស្នេហ៍កន្លះម៉ែត្រ

Major Cineplex Aeon 2 December 19, 2022 2:30 pm
Bophana Center December 19, 2022 10:00 am

រឿង ដែកថែប (Iron)

នៅក្នុងសាច់រឿងនេះគឺចង់បង្ហាញពីសម្ថភាពរបស់តួប្រុស ដែរចេះក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរ និងឆន្ទះចិត្តស្នោះត្រង់ ដោយមិនជឿរនិងពាក្យញុះញុងរបស់អ្នកណាម្នាក់ ដែរព្យាយាមទាញគេឱ្យដើរលើផ្លូវអាក្រក់នោះឡើយ។


ស្នេហាកន្លះម៉ែត្រ

ចិត្រា គឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយ ដោយគាត់បានលាក់ទុកតួនាទីគាត់យ៉ាងអាថ៌កំបាំង។ គាត់មានគោលបំណងមួយដែលចង់បានដៃគូរជីវិតដ៏ស្មោះត្រង់មួយដោយមិនគិតតួនាទី និងទ្រព្យសម្បិត្តិ។ ដូច្នេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទំលាក់ចោលនូវតួនាទី និងទ្រព្យសម្បិត្តិដើម្បីរកស្នេហ៍ពិត។ ក្នុងរូបភាពជាបុគ្គលិកគេ ចិត្រា បានជួបរឿងរ៉ាវឧបសគ្គជាច្រើន តែទីបំផុតគាត់ក៏អាចសម្រេចក្តីស្រមៃដែលទទួលបាន ធារ៉ា ជាដៃគូជីវិត។